Farklı görüş, düşünce ve bakış açılarına sahip olan, farklı bölümlerdeki öğrencileri bir araya getiren Gençlik Durağı, gençlerin okul hayatı dışında sosyal hayatlarının gelişmesi ve fikirlerini özgürce hayata geçirebilmeleri, yaratıcılıklarını geliştirebilmeleri ve kuvvetli oldukları yönlerini keşfedebilmeleri için kurulmuştur.